beartas príobháideachta hothbricks

An láithreán gréasáin hothbricks.com is leis an gcuideachta Francach COMCONSULT SAS, arb é an rialaitheoir dlíthiúil ceaptha do chuid sonraí pearsanta.

Táimid tar éis an beartas príobháideachta seo a ghlacadh, a chinneann an chaoi a gcaithimid leis an bhfaisnéis a bhailíonn hothbricks.com agus a sholáthraíonn na cúiseanna freisin go gcaithfimid sonraí pearsanta áirithe fút a bhailiú. Dá bhrí sin, molaimid duit an beartas príobháideachta seo a léamh sula n-úsáideann tú an suíomh Gréasáin. hothbricks.com.

Tugaimid aire do do shonraí pearsanta agus táimid tiomanta do rúndacht agus slándáil a ráthú. Déanaimid gach iarracht a chinntiú go gcosnaítear na sonraí seo le linn a bpróiseála agus a dtréimhse coinneála.

An fhaisnéis phearsanta a bhailímid:

Nuair a úsáideann tú hothbricks.com, bailímid faisnéis áirithe faoi do ghléas go huathoibríoch, lena n-áirítear faisnéis faoi do bhrabhsálaí gréasáin, do sheoladh IP, do chrios ama agus cuid de na fianáin atá suiteáilte ar do ghléas.

Ina theannta sin, nuair a dhéanann tú brabhsáil ar an suíomh, bailímid faisnéis faoi na leathanaigh ghréasáin nó an t-ábhar a dtugann tú cuairt air, na suíomhanna Gréasáin nó na téarmaí cuardaigh a tharchuir tú chuig an suíomh agus faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú leis an suíomh. Tagraímid don fhaisnéis seo a bhailítear go huathoibríoch mar "faisnéis faoi ghléasanna".

Ina theannta sin, féadfaimid na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn a bhailiú (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta d’ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, srl.) Le linn do chlárúcháin, do rannpháirtíocht i gcomórtas nó oibríocht chur chun cinn arna bhainistiú ag an suíomh, ag iontráil trácht ar alt nó ag postáil fógra díolacháin ar an spás tiomnaithe.

Cén fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí?

Is é ár bpríomhthosaíocht slándáil sonraí cuairteoirí agus dá bhrí sin, ní féidir linn ach sonraí úsáideora íosta a phróiseáil, a mhéid is gá sin chun an suíomh Gréasáin a chothabháil. hothbricks.com. Ní úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear go huathoibríoch ach chun cásanna féideartha mí-úsáide a aithint agus chun faisnéis staidrimh a bhunú maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin. Ní dhéantar an fhaisnéis staidrimh seo a chomhiomlánú ar bhealach eile chun úsáideoir áirithe den chóras a shainaithint.

Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin hothbricks.com gan insint dúinn cé tú féin nó faisnéis a nochtadh, trína bhféadfadh duine tú a aithint mar dhuine ar leith.

Mar sin féin, más mian leat gnéithe áirithe den láithreán gréasáin a úsáid, nó sonraí eile a sholáthar trí, mar shampla, foirm a líonadh, b’fhéidir go n-iarrfaí ort sonraí pearsanta a sholáthar dúinn, mar do sheoladh ríomhphoist, do chéad ainm, do cheann deireanach ainm, do chathair chónaithe nó d’uimhir theileafóin. Féadfaidh tú a roghnú gan sonraí pearsanta a sholáthar dúinn, ach ansin b’fhéidir nach mbeidh tú in ann leas a bhaint as gnéithe áirithe den suíomh Gréasáin. hothbricks.com.

Do chearta:

Más cónaitheoir Eorpach tú, tá na cearta seo a leanas agat a bhaineann le do shonraí pearsanta:

  • An ceart go gcuirfí ar an eolas é.
  • An ceart rochtana.
  • An ceart chun ceartaithe.
  • An ceart chun scriosadh.
  • An ceart chun próiseáil a shrianadh.
  • An ceart chun iniomparthacht sonraí.
  • An ceart agóid a dhéanamh.
  • Cearta a bhaineann le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe.

Más mian leat an ceart seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn trí r-phost ag an seoladh príobháideacht@hothbricks.com.

Naisc le láithreáin ghréasáin eile:

Ár suíomh gréasáin hothbricks.com d’fhéadfadh go mbeadh naisc ann chuig láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil faoi úinéireacht nó faoi rialú againn. Tabhair faoi deara le do thoil nach sinne atá freagrach as na láithreáin ghréasáin eile seo nó as cleachtais phríobháideachta tríú páirtithe. Molaimid duit a bheith cúramach nuair a fhágann tú ár suíomh Gréasáin agus ráitis phríobháideachta gach suíomh Gréasáin a d’fhéadfadh faisnéis phearsanta a bhailiú.

Slándáil faisnéise:

Faighimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar fhreastalaithe ríomhaire atá lonnaithe san Eilvéis ag Líonra Infomaniak SA i dtimpeallacht rialaithe agus slán, cosanta ar rochtain, úsáid nó nochtadh neamhúdaraithe.

Bainimid tairbhe as ráthaíochtaí réasúnta riaracháin, teicniúla agus fisiciúla chun muid a chosaint ar aon rochtain, úsáid, modhnú agus nochtadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta atá faoi rialú agus faoi choimeád na seirbhíse a fhaigheann na sonraí. Mar sin féin, ní féidir aon tarchur sonraí ar an Idirlíon ná ar líonra seachtrach a ráthú.

Nochtadh Dlí:

Nochtfaimid aon fhaisnéis a bhailímid, a úsáidimid nó a fhaighimid má éilíonn nó má cheadaíonn an dlí dó, mar shampla litir bhréige, doiciméad imscrúdaithe nó aon phróiseas dlí eile dá samhail a chomhlíonadh, agus nuair a chreidimid go bhfuil sé de mheon macánta an nochtadh sin a dhéanamh riachtanach chun ár gcearta, do shábháilteacht nó sábháilteacht daoine eile a chosaint, calaois a imscrúdú, nó freagra a thabhairt ar iarraidh dlí.

Eolas teagmhála :

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn chun an beartas seo a thuiscint a thuilleadh nó más mian leat teagmháil a dhéanamh linn maidir le haon ábhar a bhaineann le do chearta aonair agus faisnéis phearsanta, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig príobháideacht@hothbricks.com.